Lipczyriski Andrzej
Wyzsza Szkota Stosunkow Miqdzynarodowych i Komunikacji Spotecznej w Chetmie, Wydziat Nauk Spotecznych (Polska)

 

PIEKNO W TOMISTYCZNEJ KONCEPCJA WLASCIWOSCI BYTU

W filozofii Tomasza z Akwinu wsrod wielu wartosci bytu pojawia si§ pi^kno. Wartosc pi^kna zostata uznana za pochodna transcendentalnego2 dobra i transcenden-talnej prawdy. Tylko wtedy, kiedy uswiadomimy sobie transcendentne dobro i prawdy mozemy dostrzec tran-scendentne pi^kno. Pozniejszy filozof Marten uwazat nawet, ze pi^kno jest synteza nie tylko prawdy i dobra, ale wszystkich transcendentalnych wartosci bytu.

Analiza stanow duchowo-intencjonalnych3 cztowieka wyraznie wskazuje, z e pi§ kno jest zwiazane z catoksztattem jego przezyc poznawczo-pozadawczych.

W jaki sposob uswiadamiamy sobie transcenden-talnosc pihkna? Aby sobie uswiadomic transcendental-ne pi^kno nie trzeba przezywac uprzednio innych wartosci bytu ( dobra, prawdy). Poznawalnosc pi^kna moze przechodzic faz§ bardziej m^tna , spontaniczna i bar-dziej zreflektowana wyrazajace przezycia spontaniczne.
Jesli nasz umyst dostrzega intencjonalny zwiazek pomihdzy istniejacym realnie bytem a intelektem i pozadaniem, to wowczas zwracamy na ten byt uwag§, bowiem przedmiotem poznania ludzkiego jest byt.

Nie zawsze relacje pomi^dzy intelektem a bytem pozwalaja na catkowite, bez tajemnic poznanie swiata. Wszystko to co nas otacza mozemy poznac chociazby powierzchownie, aby stwierdzic, ze cos istnieje. A zatem poprzez poznanie intelektualne mozemy potaczyc si§ intencjonalnie ze wszystkimi bytami.
Poznanie wzbudza w cztowieku pozadanie4 czysto intelektualne. Poznaniu intelektualnemu towarzyszy wola poj^ta jako emocjonalna sita zwiazana z poznaniem.

 

Внимание!

Внимание! Все материалы, размещенные на сайте, выпущены в печатной форме и защищены законодательством об авторском праве Республики Беларусь. Полнотекстовое использование (перепечатка) материалов сайта допускается только с согласия издателя (ЧУП "Паркус плюс"), цитирование в научных целях допускается без согласия, но при обязательном указании автора статьи и источника цитирования.


Проверить аттестат

На правах рекламы